Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrne a spoločenské podujatia | Spieva celá dolina - 10. ročník | nový objekt

Spieva celá dolina - 10. ročník

 

Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať. Ba čo viac, pridajú aj krásne piesne. Aj na 10. ročníku kultúrno-spoločenského večera Spieva celá dolina dokázali, že talent, hudobný sluch a láska k piesni im nechýbajú.

Spevom k srdcu, taký názov dali tomuto podujatiu organizátori, členky Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Cinobaňa – Katarínska Huta pred desiatimi rokmi v roku 2002. Odvtedy sa kultúrno-spoločenský večer premenoval na Spieva celá dolina. Pri jeho zrode stála a stále sa angažuje Anna Špaková. Neskôr „žezlo“ pri organizovaní prevzala obec Cinobaňa a jeden ročník usporiadali aj členovia organizácie protifašistických bojovníkov v Cinobani.

Podujatie, na ktoré je naša obec právom hrdá, sa vidí málokde, pretože v ňom účinkujú – spievajú, hrajú a tancujú len naši občania.
Aj v tomto ročníku si každý z divákov mohol prísť na svoje. V ľudovom kole odzneli tie naše krásne slovenské. V gospelovom naskakovali zimomriavky na tele, a to tanečné predstavilo širokú škálu slovenských, českých aj anglických piesní. Na pódiu sa postupne počas troch hodín programu vystriedalo viac ako štyridsať účinkujúcich. Ako hosť programu vystúpil Vladimír Síheľský z Českého Brezova. O dobrú zábavu a sprievodné slovo sa postaral Lukáš Latinák  z Hriňovej a pomáhala mu Zuzana Kupcová z Cinobane.   

Atmosféra sa nedá opísať, tá sa musí zažiť. Vytvorili ju naši zlatí účinkujúci:
Kristínka Skypalová, Lucia Spodniaková a Rudolf Spodniak, Sonička, Peťo a  Peter Borošovci, Tomáš Demeš,  Simona  Albertová, Miriam Karáseková, Daniela Očovanová, Marian Geliéň,  Ján Podhora, Tibor Kobliček, Juraj Šlichta, Daniel Ivanič, Linda a Klaudia Bernáthové, Lýdia Lauková, Milan Suja, Vasil Kováč, Viliam Weishaupl, Michal Marko, Jarmila Balážová, Anna Špaková, Miroslav Chovanec, Emília Wittlingerová, Ladislav Deme st., Dominika Oláhová, Jozef Demjan, Katarína Demeová, Ján Poliačik, Igor Suriak, Jozef Rácz, kántri kapela Hutnícke záhrady – Milan Denke, Jozef Brauner, Vojtech Šereš, Miroslav Bálint, Stanislav a Miroslav Chovanec, Elenka Piková a Gabriel Kaňák. Všetkým patrí veľká vďaka.
Obec Cinobaňa tiež ďakuje za pomoc pri organizovaní podujatia všetkým členom komisií pri obecnom úrade, OZ Cinobančan a sponzorom.
Toto podujatie obec organizovala  s finančnou podporou banskobystrického samosprávneho kraja.   

Stavanie mája 2014
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - VII.ročník
Stretnutie heligónkarov v Cinobani, VI. ročník
Deň učiteľov
Deň narcisov 2014
Projekt: Recepty starých mám II.
Zbor pre občianske záležitosti v Cinobani
Prezentačný deň MR Hornohrad
Október - mesiac úcty k starším
Spomienkové oslavy
Súťaž vo varení guľášu
Vynášanie Moreny
68. výročie oslobodenia našej obce
Vianočné trhy a domáca zabíjačka 2012
Cinobaňa bodovala!
Úcta k starším
Spomienkové oslavy SNP
Prijatie u starostu obce
Program _Koma, tak ako je ...
Koma, tak ako je ...
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - V.ročník 2012
Vynášanie Moreny
Deň učiteľov
Vianočné trhy a dedinská zabíjačka
Posedenie seniorov
Posedenie starších spoluobčanov v kultúrnom dome.
Spieva celá dolina - 10. ročník
Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať.
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI
Projekt Farebný svet žien
Oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci