Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrny dom

Kultúrny dom Cinobaňa

Obecný úrad Cinobaňa
985 22 Cinobaňa 299


E-mail:  ocovanova@cinobana.sk

Telefón:  0907/407 821

Kultúrny pracovník:  Silvia Očovanová


Tlačivá na stiahnutie:


Úhrady za použitie Kultúrnych domov v Cinobani a v Turičkách

  Vykurovacie obdobie Vykurovacie obdobie Nevykurovacie obdobie Nevykurovacie obdobie
Kultúrny dom Cinobaňa Turičky Cinobaňa Turičky
Disko a tanečné zábavy, svadby 85 € 35 € 70 € 20 €
Venček, rodinné oslavy a jubileá 30 € 20 € 20 € 10 €
Kary 20 € 20 € 10 € 10 €
Reklamy firiem a predaj v miestnosti KD 85 € 35 € 70 € 20 €
Schôdze Urbáru, schôdze a stretnutia firiem, spolkov, združení atď.
(nad 50 osôb)
30 € 20 € 20 € 10 €
Prezentačné akcie firiem v klube dôchodcov a v KD 5 € /
1 hod.
  5 € /
1 hod.
 
Pracovné stretnutia, porady, školenia, konzultácie menších firiem,
spolkov, združení a atď
7 € /
1 hod.
  5 € /
1 hod.