Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014

Prezidentské

 

voľby

 

2014

 

 

 

 


 

R O Z H O D N U T I E


predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. decembra 2013


o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v y h l a s u j e m
voľbu prezidenta Slovenskej republiky a

u r č u j e m
deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov,

u r č u j e m
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.

Pavol Paška v. r.