Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Home

This website, www.cinobana.ocu.sk , is operated by the Municipality of Cinobaňa and is processed in compliance with current legislation, web content accessibility guidelines under Schedule No. 1 of the Decree on Standards for Information Systems in Public Administration (effective from 01 October 2008, issued in the Financial Bulletin of the Ministry of Finance of the Slovak Republic No. 9/2008).

Web content administrator: 

Municipal Office
Municipality of Cinobaňa

Cinobaňa 299
985 22 Cinobaňa

Company identification number (IČO): 00 316 008

Autonomous regions of: Banská Bystrica
District: Poltár
Region: Novohrad
Number of inhabitants: 2349
Area: 3923 ha
First written records: in the year 1279

General information: obeccinobana@stonline.sk
Registry: obeccinobana@stonline.sk
Mayor: Jozef Melicher: obeccinobana@stonline.sk
Information on website content: obeccinobana@stonline.sk

Tel: 00421 47  439 51 06

Fax: 00421 47 451 17 32

Competence:

The Municipality of  Cinobaňa is an independent territorial, autonomous and administrative unit of the Slovak Republic, exercising its autonomous competence independently (Act of the National Council of the Slovak Republic No. 369/1990 Coll. on Municipal Establishment).

The seat of the Construction Authority for the Municipality of Cinobaňa is at the Municipal Office in  Poltár.                    .

Office hours:

Monday 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Tuesday 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Wednesday 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 17:00 hod.
Thursday 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Friday 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.

 

Contacts:

Jozef Melicher - starosta Obce Cinobaňa
Tel.č.: 047/ 45 11 733, Fax. 047/ 45 11 732
obeccinobana@stonline.sk

Mária Balkovská - Sekretariát, všeobecné účtovníctvo, správa majetku
047/ 43 95 106
obeccinobanauct@cinobana.sk

Anna Pupalová - Evidencia obyvateľov, pokladňa, referent PaM
047/45 11 732 - Tel.+ Fax
obeccinobana@stonline.sk

Mária Majerová - Matrika
047/ 45 11 596
matrika@cinobana.sk

Erika Spodniaková - Správa daní a poplatkov
047/ 45 11 595
spodniakova@cinobana.sk

Ingrida Dubravcová - Referent investičnej výstavby a životného prostredia
047/ 45 11 597
obeccinobana2@stonline.sk

Silvia Očovanová - Kultúrny pracovník
0907 407 821
ocovanova@cinobana.sk

updated 25.3.2011

Technical operator:

Dunajská 12
Slovak Republic
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk