Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.cinobana.sk spravuje Obec Cinobaňa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
IČO: 00316008

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 2349
Rozloha: 3923 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

Všeobecné informácie: ocucinobana@cinobana.sk
Podateľňa: ocucinobana@cinobana.sk
Starosta Jozef Melicher: starosta@cinobana.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocovanova@cinobana.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.

Kontakty:

Jozef Melicher - Starosta Obce Cinobaňa
Tel.č.: 047/ 45 11 733
Fax. 047/ 45 11 732
starosta@cinobana.sk

Mária Balkovská - Sekretariát, všeobecné účtovníctvo, správa majetku
047/ 43 95 106
obeccinobanauct@cinobana.sk

Anna Pupalová - Evidencia obyvateľov, pokladňa, referent PaM
047/45 11 732 - Tel.+ Fax
ocucinobana@cinobana.sk

Erika Spodniaková - Matrika
047/ 45 11 595
matrika@cinobana.sk

Erika Spodniaková - Správa daní a poplatkov
047/ 45 11 595
spodniakova@cinobana.sk

Ing. Lívia Bračoková - Referent investičnej výstavby a životného prostredia
047/ 45 11 597
ivzp@cinobana.sk

Silvia Očovanová - Kultúrny pracovník
0907 407 821
ocovanova@cinobana.sk

Kompetencie:
Obec Cinobaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Cinobaňa je zriadený na Mestskom úrade v Poltári.

 

Technický prevádzkovateľ:

webex media

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk