Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrne a spoločenské podujatia | Projekt Farebný svet žien

Obec Cinobaňa je organizátorom projektu Farebný svet žien,ktorý realizuje vďaka finančnej podpore programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange. Cieľom grantovej výzvy Nadácie Orange bolo podporiť zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov.

 

         

Do uzávierky, ktorá bola 30. októbra 2009, sa zapojila a odovzdala projekt aj naša obec. Projekt pod názvom „Farebný svet žien“ obstál vo veľkej konkurencii a bol podporený. Obec Cinobaňa sa stala úspešným žiadateľom a získala od Nadácie Orange finančnú podporu 964 EUR.

         

         

Zámerom a nosnou myšlienkou projektu je podpora medzigeneračnej výmeny skúseností a podpora sebarealizácie žien v poproduktívnom veku. V projekte sa prelína nové so starým. Znovuobjavenie a uchovanie dedičstva starých mám z Cinobane a jej blízkeho okolia vo forme odovzdávania skúseností mladšej generácii žien. Aj staršie ženy sú a môžu byť krásne. Ich vrásky a šediny ozdobia farebné motívy na hodvábnych šatkách, ktoré si podľa vlastného vkusu a nápaditosti môžu vyrobiť. Originálne vlastnoručne vyrobené moderné doplnky osviežia oblečenie, ale aj myseľ.

         

         

Tieto myšlienky sú prakticky realizované počas Tvorivých dielní - Znovuobjavovanie receptov starých materí – kurz varenia a pečenia starých, a možno už zabudnutých receptov (napr. kysnuté koláče, ťahaná štrúdľa, sýte polievky, jedlá z kyslej kapusty atď.) a Kurzu kreslenia na hodváb.

         

Prvé stretnutia žien sa začali už v mesiaci december a budú pokračovať až do Veľkej noci 2010. Realizované sú v priestoroch kultúrnych domov v Cinobani a v Turičkách v popoludňajších hodinách, aby sa kurzov mohli zúčastniť aj zamestnané ženy alebo mamičky na materskej dovolenke.

         

Hlavným organizátorom projektu je Obec Cinobaňa, koordinátor – Silvia Očovanová. Pri realizácii projektu obec spolupracuje s členkami Miestneho spolku SČK Cinobaňa – Katarínska Huta.

         

    

UKONČENIE ZAUJÍMAVÉHO PROJEKTU

Projekt Farebný svet žien sme ukončili posledným slávnostným stretnutím dňa 16. apríla 2010. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Prítomné dámy, ktoré sa zišli v hojnom počte, mohli okrem vystavených hodvábnych šatiek ochutnať aj niektoré jedlá pripravované v rámci projektu. Avšak hlavným bodom stretnutia bol krst brožúry „Recepty starých mám“, ktorá vyšla v náklade 500 kusov, obsahuje 27 receptov, presný postup prác, fotografie, porekadlá a o ktorú bol nevídaný záujem. Pri uvádzaní malej publikácie do života stáli a úlohu krstných mám prijali – Ing. Mária Švikruhová (starostka obce), Viera Deáková (Cinobaňa), Paulína Gombalová (Katarínska Huta) a Oľga Gabľasová (Turičky).

         

Úspešný, ľudský, srdečný a mnohokrát v rôznych médiách spomínaný projekt sa skončil. Ostali spomienky na srdečné stretnutia a dobrý pocit peknej reprezentácie obce Cinobaňa. Ďakujem všetkým ženám, ale hlavne členkám všetkých spoločenských a kultúrnych organizácií z Cinobane, za ich účasť na stretnutiach, za obetavú a nezištnú pomoc, podporu a dobrú reprezentáciu našej obce.

Osobné poďakovanie za podporu a pomoc patrí pani starostke obce Ing. Márii Švikruhovej a poslankyniam obecného zastupiteľstva.
Stavanie mája 2014
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - VII.ročník
Stretnutie heligónkarov v Cinobani, VI. ročník
Deň učiteľov
Deň narcisov 2014
Projekt: Recepty starých mám II.
Zbor pre občianske záležitosti v Cinobani
Prezentačný deň MR Hornohrad
Október - mesiac úcty k starším
Spomienkové oslavy
Súťaž vo varení guľášu
Vynášanie Moreny
68. výročie oslobodenia našej obce
Vianočné trhy a domáca zabíjačka 2012
Cinobaňa bodovala!
Úcta k starším
Spomienkové oslavy SNP
Prijatie u starostu obce
Program _Koma, tak ako je ...
Koma, tak ako je ...
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - V.ročník 2012
Vynášanie Moreny
Deň učiteľov
Vianočné trhy a dedinská zabíjačka
Posedenie seniorov
Posedenie starších spoluobčanov v kultúrnom dome.
Spieva celá dolina - 10. ročník
Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať.
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI
Projekt Farebný svet žien
Oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci