Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Správa cintorínov

Pohrebné služby v obci Cinobaňa zabezpečuje:

Daniela Klinčoková, Turičky 74
tel.č.: 047/4395 129,  0903/808 019,  0915/866 412


Správa cintorína a domu smútku:

Tel. č.: 047/4395 106, 0905/655 585

Zodpovedný zamestnanec Obce Cinobaňa:
Karol Albert, Cinobaňa 278, tel.č.: 0917/288 454

V správe cintorína a domu smútku sú nasledovné činnosti, za ktoré zodpovedá určený zamestnanec:

·    Určenie hrobového miesta
·    Otvorenie a zatvorenie domu smútku
·    Manipulácia s rakvou
·    Ozvučenie pri hrobovom mieste a pred domom smútku počas pohrebu na požiadanie
·    Otvorenie a zatvorenie vstupnej brány do areálu cintorína
·    Vyhotovenie štítu a kondolenčnej listiny
·    Obsluha ozvučovacej aparatúry
·    Upratovanie a úprava kvetinových darov