Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Termíny vývozu odpadov v roku 2014

Vývoz komunálneho a triedeného odpadu v obci Cinobaňa na rok 2014

 

Komunálny odpad:

JANUÁR
9.1.2014 (štvrtok)
20.1.2014 (pondelok)

FEBRUÁR
3.2.2014 (pondelok)
17.2.2014 (pondelok)

MAREC
3.3.2014 (pondelok)
17.3.2014 (pondelok)

APRÍL
14.4.2014 (pondelok)
28.4.2014 (pondelok)

MÁJ
12.5.2014 (pondelok)
26.5.2014 (pondelok)

JÚN
9.6.2014 (pondelok)
23.6.2014 (pondelok)

JÚL
7.7.2014 (pondelok)
21.7.2014 (pondelok)

AUGUST
4.8.2014 (pondelok)
18.8.2014 (pondelok)

SEPTEMBER
2.9.2014 (utorok)
16.9.2014 (utorok)
29.9.2014 (pondelok)

OKTÓBER
13.10.2014 (pondelok)
27.10.2014 (pondelok)

NOVEMBER
10.11.2014 (pondelok)
24.11.2014 (pondelok)

DECEMBER
8.12.2014 (pondelok)
22.12.2014 (pondelok)

Plasty:

22.1.2014 (streda)
19.2.2014 (streda)
18.3.2014 (utorok)
15.4.2014 (utorok)
27.5.2014 (utorok)
24.6.2014 (utorok)
22.7.2014 (utorok)
6.8.2014 (streda)
4.9.2014 (štvrtok)
14.10.2014 (utorok)
12.11.2014 (streda)
10.12.2014 (streda)

Elektroodpad:

10.4.2014 (štvrtok)
7.10.2014 (utorok)

V tabuľkovej forme na stiahnutie:  Terníny vývozu KO a TO na rok 2014

Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Civilná ochrana obyvateľstva
Termíny vývozu odpadov v roku 2014
Likvidácia obsahu žúmp
Separujeme odpad
E-mail kontakt
Certifikát
Slovenský rekord - najväčší výrobok zhotovený z koláča