Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb

Zverejnenie kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva


Napriek tomu, že  záujemcovia o kandidovanie v jesenných voľbách do samosprávy obce sú už známi, oficiálne ich mená budeme poznať až po preskúmaní kandidátnych listín a po vydaní Rozhodnutia o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov, ktoré zverejní  miestna volebná komisia. Posledný termín na registrovanie kandidátnych listín je 45 dní predo dňom volieb – t.j. do 2. októbra 2014.

Tí, ktorých pre nesplnenie zákonných podmienok nezaregistrujú, majú tri dni na odvolanie na súde. Až po zaregistrovaní kandidátov začne ministerstvo vnútra s prípravou volebných tlačív.

Predvolebná kampaň sa začína 29. októbra a končí sa 13. novembra o 7:00. Vedenie kampane mimo tohto času zákon zakazuje.


Miestna volebná komisia v Cinobani bude mať 1. zasadnutie v stredu 24. septembra 2014 a na tomto zasadnutí predseda MVK určí termín na preskúmanie kandidátnych listín.

Po tomto termíne budú kandidátne listiny ihneď zverejnené na stránke obce, na informačnej tabuli a ako príloha v najbližšom vydaní Cinobanského občasníka.

 

 

 Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Civilná ochrana obyvateľstva
Termíny vývozu odpadov v roku 2014
Likvidácia obsahu žúmp
Separujeme odpad
E-mail kontakt
Certifikát
Slovenský rekord - najväčší výrobok zhotovený z koláča