Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrne a spoločenské podujatia | Prijatie u starostu obce | Prijatie žiakov ZŠsMŠ

28. júna 2012

Ocenení žiaci základnej školy v Cinobani, ktorých na návrh pedagogického zboru slávnostne prijal a pochvalnými uznaniami ocenil starosta obce Jozef Melicher  za výborný prospech a reprezentáciu školy a obce:


Soňa Borošová (1.roč.), Sandra Gonosová (4.roč.),Miriam Karáseková (9.B), Daniela Očovanová (9.B), Radoslav Badinka (9.B), a Kristína Melicherová (9.A).


V ten istý deň prijal starosta obce v obradnej sieni obecného úradu aj deti z materskej školy. V slávnostnej atmosfére si 12 predškolákov prevzalo z rúk starostu osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Niektoré deti boli na takomto slávnostnom podujatí prvýkrát, ale vôbec ich to nezaskočilo a v krátkom programe predviedli, čo sa v škôlke naučili. Stretnutie zavŕšili spoločnou fotografiou na pamiatku. 

Stavanie mája 2014
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - VII.ročník
Stretnutie heligónkarov v Cinobani, VI. ročník
Deň učiteľov
Deň narcisov 2014
Projekt: Recepty starých mám II.
Zbor pre občianske záležitosti v Cinobani
Prezentačný deň MR Hornohrad
Október - mesiac úcty k starším
Spomienkové oslavy
Súťaž vo varení guľášu
Vynášanie Moreny
68. výročie oslobodenia našej obce
Vianočné trhy a domáca zabíjačka 2012
Cinobaňa bodovala!
Úcta k starším
Spomienkové oslavy SNP
Prijatie u starostu obce
Program _Koma, tak ako je ...
Koma, tak ako je ...
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - V.ročník 2012
Vynášanie Moreny
Deň učiteľov
Vianočné trhy a dedinská zabíjačka
Posedenie seniorov
Posedenie starších spoluobčanov v kultúrnom dome.
Spieva celá dolina - 10. ročník
Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať.
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI
Projekt Farebný svet žien
Oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci