Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Terénna sociálna práca

Názov projektu:

Podpora sociálnej inklúzie v obci Cinobaňa, realizáciou terénnej sociálnej práce.

 

Od 2. apríla 2013 realizuje Obec Cinobaňa projet terénnej sociálnej práce.
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci Cinobaňa je poskytnúť odbornú pomoc a základné poradenstvo všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.


Terénny sociálny pracovník: Bc. Peter Katona
Tel. kontakt: 0915/886 282
 

Asistent terénneho sociálneho pracovníka: Jozef Demjan
Tel. kontakt: 0915/886 283

E-malilový kontakt: tsp@cinobana.sk

Kancelária: Banská ulica 315/1