Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Rozpočet obce

 1. Správa audítora-účtovná závierka
  Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí súbor vo formáte pdf. – Správa audítora-účtovná závierka, o veľkosti 1,51 MB.
 2. Správa audítora-konsolidovaná závierka
  Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí súbor vo formáte pdf. – Správa audítora-konsolidovaná závierka, o veľkosti 1,44 MB.
 3. Príjmová časť rozpočtu na roky 2014-2016
 4. Programový rozpočet obce na roky 2014, 2015, 2016
 5. Výdavková časť rozpočtu na roky 2014 - 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.1
  Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí súbor vo formáte pdf. – Rozpočtové opatrenie č.1 o veľkosti 744,0 kB.
 7. Rozpočtové opatrenie č.2
  Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí súbor vo formáte pdf. – Rozpočtové opaztrenie č.2, o veľkosti 656,0 kB.
 8. Rozpočtové opatrenie č.3
  Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí súbor vo formáte pdf. – Rozpočtové opatrenie č.3 o veľkosti 644,0 kB.
 9. Rozpočtové opatrenie č.4
  Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí súbor vo formáte pdf. – Rozpočtové opatrenie č.4 o veľkosti 644,0 kB.