Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Šport

Futbalový štadión oslavuje 35 rokov svojej existencie


august 1978 – august 2013

Šport a kultúra nikdy neprinášali zisky. Tí, ktorí sa starajú o tieto hodnoty sú ozajstní nadšenci. Zachovať dedičstvo a hodnoty svojich predkov sa každému nepodarí. V obci Cinobaňa žijú, a veríme že budú žiť ľudia, ktorí kultúre a športu nedajú zahynúť. Ich práca aj v súčasnej dobe prináša výsledky, ktoré slúžia na radosť a obdiv. Nie je to ľahké, ale oni sa tomu majstrovstvu venujú a obetujú všetok svoj voľný čas. Preto kultúrne a športové stánky majú šat krásy a účelnosti. Takýto stav je obdivuhodný aj na športovom štadióne Cinobanského športového klubu – futbalového oddielu, ktorý zotrval už 35 rokov. Čo je potešiteľné, že vždy dochádzalo k vylepšeniu estetiky a účelnosti. Aj králi akéhokoľvek športu môžu vychutnať tento krásny a bezpečný priestor. Upravený trávnik, tribúna a sociálne zariadenia slúžia v prospech každého návštevníka počas športových a kultúrnych akcií. Našim želaním je, aby tieto kultúrne a športové stánky ostali aj pre budúce pokolenia. Čo postavili naši otcovia, synovia a dcéry budú užívať a zveľaďovať.

 

Futbalový štadión CŠK

Cinobanský športový klub

Vedenie CŠK Cinobaňa:

Prezident CŠK : Július Palík
Manager CŠK :   Káka Milan
Zástupca FO CŠK :  Čomaj Ľubomír
Zástupca VO CŠK :   Belov Pavol
Člen cent. výb. CŠK :  Mgr. Dubravec Vladimír, Urbančok Ján

Cinobanský športový klub - futbalový oddiel


Výbor FO CŠK Cinobaňa :

Predseda FO CŠK :  Káka Milan
Ved. “A“ mužstva FO : Pavol Gereg
Ved. “D“ mužstva FO :        
Ved. “Ž“ mužstva FO : Július Deme
Hlavný usporiadateľ :  Albert Karol
Členovia výboru FO CŠK : Čomaj Ľubomír, Palík Július, Bajčík Jozef
Tréner “A“ mužstva FO :   Fízeľ Robert    
Tréner “Ž“ mužstva FO :   Mgr. Dubravec Vladimír        
Kameraman :  Bajčík Adrian

Hráči

 


Cinobanský športový klub - volejbalový oddiel

Výbor VO CŠK Cinobaňa
Predseda VO CŠK :     Belov Pavol
Manager VO CŠK :       Mgr. Fajčík Ladislav