Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrne a spoločenské podujatia | Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník

Už po štvrtýkrát sa v Kultúrnom dome Cinobaňa zaplnila sála do posledného miesta na podujatí Stretnutie heligónkarov v Cinobani, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14. mája. Viac ako 300 divákov počas trojhodinového programu odmenilo potleskom 30 účinkujúcich.
„Heligónku by som nevymenil za nič!“ vyznal sa z lásky k tomuto hudobnému nástroju Janko Podhora z Cinobane. „Je to moja rodina, súčasť môjho života, útecha v ťažkých chvíľach.“
    

V úvode pozdravil všetkých prítomných starosta obce Jozef Melicher, privítal hostí a účinkujúcich. Po ňom sa už sprievodného slova zhostil Martin Kopor, moderátor Rádia Regina. Tento večer jeho talent, humorné a veršované slovo, nenapodobiteľný hlas a kúzlo osobnosti patrili „Cinobančanom“.

Ján Kantorák z Lučenca Janko Sekereš z Piešťa
Ján Podhora z Cinobane a Martin Kopor Milan Klapiš z Kokavy


Postupne sa počas troch hodín striedali na vyzdobenom pódiu heligónkari z Cinobane, blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia – Poltára, Divína, Podrečian, Lučenca, Vidinej, Kalinova, Kokavy, ba až od Brezna či Detvy. Veková hranica nerozhodovala. Najmladší bol Vladko Furman z Cinobane, najstarším, už s ôsmimi krížikmi na chrbte, Juraj Lacko z Ružinej. „Je tu vynikajúca atmosféra, som rád, že som sa zúčastnil a dúfam, že mi zdravie dovolí prísť aj o rok“ , vyznal sa Milan Klapiš z Kokavy nad Rimavicou, ktorý nevynechal ani jeden ročník v Cinobani. Medzi účinkujúcimi nechýbal ani tohtoročný víťaz prehliadky na Budinej Daniel Ivanič z Točnice. Má tu svojich fanúšikov, veď je spolovice Cinobančan.

Zuzana Furmanová z Cinobane Vladko a Zuzana Furmanovci
Borošovci z Turičiek Kristínka Skypaklová a Lucka Spodniaková

Minúty ubiehali rýchlo, diváci tlieskali, spievali a poniektorí si aj zakrepčili. Zvuk heligóniek sa rozliehal obcou aj po skončení programu do neskorých nočných hodín.

 

Daniel Ivanič z Točnice Rudolf Spodniak z Turičiek
Ján Kubiš z Poltára Lýdia Lauková a Juraj Mahút

Obec Cinobaňa a starosta obce ďakuje za pomoc všetkým sponzorom, pracovníkom obecného úradu, členom OZ Cinobančan a Miestneho spolku SČK, poslancom obecného zastupiteľstva, dobrovoľníkom, divákom a návštevníkom za podporu a vynikajúcu atmosféru. Dovidenia o rok na okrúhlom 5. ročníku v Cinobani!

Štefan Kunštár z Lučenca Ľubomír Laššák z Kokavy

Obec Cinobaňa podujatie organizovala s finančnou podporou BB SK.   

 

Juraj Olšiak z Vidinej  a Martin Kopor Miroslav Kubíček z Podrečian
Juraj Šlichta z Cinobane a Miroslav Kubíček Milan Šulek z Vidinej


Foto: Michal Garaj

Stavanie mája 2014
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - VII.ročník
Stretnutie heligónkarov v Cinobani, VI. ročník
Deň učiteľov
Deň narcisov 2014
Projekt: Recepty starých mám II.
Zbor pre občianske záležitosti v Cinobani
Prezentačný deň MR Hornohrad
Október - mesiac úcty k starším
Spomienkové oslavy
Súťaž vo varení guľášu
Vynášanie Moreny
68. výročie oslobodenia našej obce
Vianočné trhy a domáca zabíjačka 2012
Cinobaňa bodovala!
Úcta k starším
Spomienkové oslavy SNP
Prijatie u starostu obce
Program _Koma, tak ako je ...
Koma, tak ako je ...
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - V.ročník 2012
Vynášanie Moreny
Deň učiteľov
Vianočné trhy a dedinská zabíjačka
Posedenie seniorov
Posedenie starších spoluobčanov v kultúrnom dome.
Spieva celá dolina - 10. ročník
Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať.
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI
Projekt Farebný svet žien
Oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci