Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy 2011

 1. Zmluva o nájme
  MOLIOR group, s.r.o., Spišská Nová Ves
 2. Zmluva o dielo
  MOLIOR group, s.r.o., Spišská Nová Ves
 3. Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2010
 4. Rámcová zmluva o dielo č.01/2011
  Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
 5. Zmluva č.04/2011 o výkone skládkovania odpadu na skládke odpadov
  Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
 6. Dodatok k zmluve o vývoze odpadov
  Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
 7. Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4
 8. Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7
  Autodoprava/Káka Milan
 9. Zmluva č.1 o poskytnutí dotácie
 10. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 11. Komisionárska zmluva, str.1
 12. Komisionárska zmluva, str.2
 13. Zmluva o službách, str. 1
  Zmluva o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...
 14. Zmluva o službách, str. 2
  Zmluva o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...
 15. Zmluva o službách, str. 3
  Zmluva o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...
 16. Zmluva o službách, príloha č.1
  Rozpis prác
 17. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
 18. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu, str.2
 19. Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
  Príloha č.1
 20. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.510021633
 21. Predmet dodatku k zmluve č.510021633
 22. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.510021634
 23. Predmet dodatku k zmluve č.510021634
 24. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.510021635
 25. Predmet dodatku k zmluve č.510021635
 26. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 27. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.ZML1000765
 28. Zmluva o prenájme výstavy Hodnoty-Vedecká hračka
 29. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/010/11
 30. Prvý municipálny úver
  Zmluva o úvere 25/017/01, Dodatok č.5
 31. Prvý municipálny úver
  Zmluva o úvere 25/017/01, Dodatok č.6
 32. Zmluva č. 356/2011/ODDTRFR
  o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011
 33. Zmluva č. 347/2011/ODDTRFR
  o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011
 34. Zmluva č.8/Zelená pre seniorov 2011/49-ZPS
  O poskytnutí daru na účely realizácie projektu
 35. Nájomná zmluva_kat.cirk.
 36. Nájomná zmluva_ev.cirk.
 37. Zmluva č.1 o poskytnutí dotácie
 38. Zmluva č.2 o poskytnutí dotácie
 39. Zmluva č.3 o poskytnutí dotácie
 40. Zmluva č.4 o poskytnutí dotácie
 41. Zmluva č.5 o poskytnutí dotácie
 42. Nájomná zmluva č.010/2011
 43. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5205351
 44. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5205354
 45. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5206546
 46. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5206547
 47. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5206555
 48. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5206556
 49. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5206558
 50. ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
  Zmluva č.5206559
< 1 2 >