Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Voľby a Referendum od roku 1990

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
10. marca 2012                
12. júna 2010                
17. júna 2006                
20. - 21. septembra 2002                
25. - 26. septembra 1998                
30. septembra - 1. októbra 1994                
VOĽBY DO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
5. - 6. júna 1992                
8. - 9. júna 1990     

          
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
6. júna 2009                
13. júna 2004                
 
VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
21. marca 2009    prvé kolo            
4. apríla 2009    druhé kolo            
3. apríla 2004    prvé kolo            
17. apríla 2004    druhé kolo            
15. mája 1999    prvé kolo            
29. mája 1999    druhé kolo  

        
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
9. novembra 2013    prvé kolo
23. novembra 202    druhé kolo
14. novembra 2009    prvé kolo
28. novembra 2009    druhé kolo
26. novembra 2005    prvé kolo
10. decembra 2005    druhé kolo
1. decembra 2001    prvé kolo
15. decembra 2001    druhé kolo

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
27. novembra 2010                
2. decembra 2006                
6. - 7. decembra 2002                
18. - 19. decembra 1998                
18. - 19. novembra 1994                
23. - 24. novembra 1990               
 
REFERENDUM
Referendum 18. septembra 2010 s otázkami:
1.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
3.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?                
 Referendum 3. apríla 2004 s otázkou:
Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?                
 Referendum 16. - 17. mája 2003 s otázkou:
Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?                
 Referendum 11. novembra 2000 s otázkou:
Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?                
 Referendum 25. - 26. septembra 1998 s otázkou:
Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov:
1.    Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava,
2.    Stredoslovenské energetické závody, š.p., Žilina,
3.    Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice,
4.    Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava,
5.    Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava,
6.    Transpetrol, a.s., Bratislava?                
 Referendum 23. - 24. mája 1997 s otázkami:
1.    Ste za vstup Slovenskej republiky do NATO?
2.    Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?
3.    Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej republiky?
4.    Súhlasíte, aby prezidenta volili občania Slovenskej republiky, podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?                
 Referendum 22. októbra 1994 s otázkou:
Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boili použité pri dražbách a privatizácii?