Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Územmný plán obce Cinobaňa

Obec Cinobaňa oznamuje občanom obce, že na vývesnej tabuli obecného úradu sa nachádza Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Cinobaňa, do ktorého je možné nahliadnuť počas stránkových dní od 26.04.2013 do 20.05.2013.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenej zmene na Obvodný úrad ŽP Lučenec, Námestie Republiky 26, do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. 

 

Verejná vyhláška


Územný plán obce Cinobaňa/Zmena a doplnok č.1

Textová a grafická časť

 

Územný plán obce Cinobaňa/Ochrana prírody a tvorba krajiny  

 

Územný plán obce Cinobaňa/Dopravné riešenie

časť obce: Cinobaňa

 

Územný plán obce Cinobaňa/Dopravné riešenie

časť obce: Katarínska Huta


Územný plán obce Cinobaňa/Dopravné riešenie

časť obce: Maša

 

Územný plán obce Cinobaňa/Dopravné riešenie

časť obce: Turičky

 

Územný plán obce Cinobaňa/Technická infraštruktúra a verejnoprospešné stavby

časť obce: Cinobaňa

 

Územný plán obce Cinobaňa/Technická infraštruktúra a verejnoprospešné stavby

časť obce: Katarínska Huta

 

Územný plán obce Cinobaňa/Technická infraštruktúra a verejnoprospešné stavby

časť obce: Maša

 

Územný plán obce Cinobaňa/Technická infraštruktúra a verejnoprospešné stavby

časť obce: Turičky

 

Územný plán obce Cinobaňa/Použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné vyžitie 

časť obce: Cinobaňa

 

Územný plán obce Cinobaňa/Použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné vyžitie 

časť obce: Katarínska Huta

 

Územný plán obce Cinobaňa/Použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné vyžitie 

časť obce: Maša

 

Územný plán obce Cinobaňa/Použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné vyžitie 

časť obce: Turčky

 

Územný plán obce Cinobaňa/Použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné vyžitie 

časť obce: Žihľava