Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Matrika

Matrika Cinobaňa

Obecný úrad Cinobaňa
985 22 Cinobaňa 299


E-mail:  spodniakova@cinobana.sk

Telefón:  047/45 11 595         

Matrikárka:  Erika Spodniaková

 


Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy. Do pôsobnosti Matričného úradu v Cinobani patrí aj obec Mládzovo.


Zápis narodenia dieťaťa
Úmrtie
Uzavretie manželstva
Vydanie druhopisu matričných dokladov
Zmena priezviska po rozvode

Poplatky za vyhotovenie a overenie matričných dokladov a správne poplatky

Tlačivá na stiahnutie: