Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrne a spoločenské podujatia | Koma, tak ako je ... | 9.júna 2012

Koma, tak ako je ...

 

Takto sa prihovára svojím dobrým kamarátom. Tí, čo ho poznajú alebo  mali tú česť stretnúť majstra Tibora Kobličeka, tí vedia, že práve toto oslovenie „koma“ používa veľmi často. Ján Matejčík vo vecnom slovníku „Lexika Novohradu“, slovo koma vysvetľuje ako priateľské oslovenie dospelého človeka. Kedysi sa ľudia v niektorých častiach Novohradu  takto oslovovali a vďaka aj za tento prvok nášho prekrásneho nárečia.


Koma, tak ako je... sme vybrali aj za názov kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré bolo venované významnému životnému jubileu, sedemdesiatpäťke Tibora Kobličeka. Je to náš najvšestrannejší výrobca ľudových hudobných nástrojov.

Podujatie sa konalo  v sobotu 9. júna 2012 v obci Cinobaňa. Hlavných organizátorov, BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a obec Cinobaňu, čakala neľahká úloha. Pripraviť dôstojné oslavy „nášho“ Kobličeka. Kamarátov má po celom Slovensku a zavolať všetkých bolo nemožné. Všetci, ktorí boli oslovení, veľmi radi prijali pozvanie a prišli pozdraviť svojho dlhoročného kamaráta. Vystúpili v hlavnom programe, ktorý moderoval Martin Kopor. 

Úvod patril triu fujaristov z Kokavy nad Rimavicou (Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ a Ján Kroták). Potom už všetko išlo pod režijnou taktovkou Pavla Bútora a Márii Ambrušovej. A veruže účinkujúcich bolo dosť: ĽH Vepor s vynikajúcou speváčkou Stankou Zvarovou, prekrásnym hlasom pozdravil Jaroslav Spišiak z Kokavy, Vladimír Kouba, Jaroslav Obročník a Juraj Krahulec ml. a starší – heligónkari z Kokavy, zaspieval aj Juraj Matiaš s gajdošom Andrejom Babiarom z Veľkého Krtíša, nechýbal ani Rasťo Šimkovič s otcom Žigmundom z Devínskej Novej Vsi, Ľubo Tatarka (Čalamacha) zo Slovenskej Ľupče, známa Javorová húžva, čiže fujaristi Michal a Martin Fiľovci z Banskej Bystrice, fujaristi z Kotošky – Ivan, Martin a Matúš Murínovci, ĽH Jaroslava Hazlingera z Detvy, tanečné páry a rozkazovači z FS Detva a nakoniec si sám oslávenec zaspieval a zahral na fujare s kamarátom Milanom Murgašom z Banskej Bystrice.

Ale, čože by to bolo za oslavu, keby neboli aj nejaké prekvapenia. Atrakciou pre všetkých návštevníkov bola predovšetkým sladučká fujara - dar obce jubilantovi. Toto sprievodné podujatie začalo od 14.00 na vynovenom námestí pred obecným úradom. Moderovala ho "kultúrnička" Silvia Očovanová a otvorili ho spoločne, starosta obce Cinobaňa – Jozef Melicher a riaditeľka NOS v Lučenci – Mária Ambrušová.

O čo vlastne išlo? Cinobanské ženy upiekli koláč netradičného tvaru a rozmerov - 7, 5 m dlhú fujaru a keďže takúto fujaru na Slovensku ešte nikto nemal, obec požiadala o zápis do Knihy slovenských rekordov. Komisár slovenských rekordov, Vladimír Výbošťok, prišiel, fujaru zmeral, rekord potvrdil a starostovi obce odovzdal certifikát o ustanovujúcom rekorde.

Potom sa ujal slova a aj  noža jubilant  Tibor Kobliček. Začal sladučkú fujarisko krájať. Kto si chcel osladiť život, nie zvukom fujary, ale lahodnou chuťou, mal jedinečnú možnosť, lebo majster krájal a krájal  a nestíhal rozdávať. Orechami posypaná roláda v tvare fujary a dokonca s logom oslávenca chutila všetkým.


Ďalším sprievodným podujatím bola výstava ľudových hudobných nástrojov. Súčasťou vernisáže bolo odovzdanie pastierskej kapsy jubilantovi. Nie hocijakej. V kapse bolo zviazaných 75 najlepších výtvarných prác žiakov ZŠ v Cinobani, Poltári, Kokave nad Rimavicou a ZUŠ v Poltári. Témou pre všetkých mladých umelcov bol práve Tibor Kobliček - slovenské ľudové hudobné nástroje. Ako si ho žiaci predstavujú sa odzrkadlilo aj na ich prácach. Tento netradičný dar zaujal  a potešil. Konečnú podobu kapsy vytvoril Zoltán Kovács z Fiľakova. Tým žiakom, ktorých výkresy boli do kapsy vybrané, odovzdala riaditeľka NOS so starostom obce Cinobaňa upomienkové predmety – keramické prívesky so znakom jubilanta „TK“, ich autorkou bola  Danka Bakšová. Zároveň každá škola obdržala ďakovný list od usporiadateľov.
Spoluorganizátorom výstavy bolo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali, predovšetkým sponzorom a mediálnym partnerom.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou MK SR.


Abelovský Michal, Novohradské osvetové stredisko Lučenec
Foto: Zuzana Očovanová

 

Stavanie mája 2014
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - VII.ročník
Stretnutie heligónkarov v Cinobani, VI. ročník
Deň učiteľov
Deň narcisov 2014
Projekt: Recepty starých mám II.
Zbor pre občianske záležitosti v Cinobani
Prezentačný deň MR Hornohrad
Október - mesiac úcty k starším
Spomienkové oslavy
Súťaž vo varení guľášu
Vynášanie Moreny
68. výročie oslobodenia našej obce
Vianočné trhy a domáca zabíjačka 2012
Cinobaňa bodovala!
Úcta k starším
Spomienkové oslavy SNP
Prijatie u starostu obce
Program _Koma, tak ako je ...
Koma, tak ako je ...
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - V.ročník 2012
Vynášanie Moreny
Deň učiteľov
Vianočné trhy a dedinská zabíjačka
Posedenie seniorov
Posedenie starších spoluobčanov v kultúrnom dome.
Spieva celá dolina - 10. ročník
Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať.
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI
Projekt Farebný svet žien
Oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci