Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúrne a spoločenské podujatia | ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI

V Katarínskej Hute na rodnom dome pri príležitosti 90. výročia narodenia spisovateľa, pedagóga a regionálneho historika Františka Kreutza bola dňa 12. apríla 2010 slávnostne odhalená pamätná tabuľa na základe podnetu a myšlienky mladého breznianskeho inšpirátora Mareka Loceka, ktorý sa zaujíma o život a dielo tohto slovenského spisovateľa.

         

Jeho krédo bolo: „Najväčším víťazstvom v živote je zvíťaziť sám nad sebou“. K rodisku spisovateľa sa viaže narodenie 12. apríla 1920, detstvo a vychodenie meštianky. Mal starostlivých rodičov, ktorí ho vychovali a dali mu hodnoty múdrosti, skromnosti, citu, hájenie pravdy a vážnosti. Učiteľské štúdium absolvoval v Učiteľských ústavoch v Lučenci a Banskej Bystrici. Učil v Poltári, Krnej – Lazoch, Látkach, Podkriváni – Lazoch, Detve, Korytárkach, Kováčovej, Detvianskej Hute a od roku 1950 na Horehroní – Šumiac a Brezno. Zomrel 19. decembra 2004.

Poznáme ho z literárnych diel, povestí, poviedok, knižných publikácií a rukopisov: O šumiackom poklade, Mýtniansky mýtnik, Všade príde rátanie – cinobanský príbeh, A na tom Muráni zámok murovaný, Zlý chýr, Kliatba na Muráni, Čriepky z breznianskeho rínku, Heľpianska bosorka a Zbojstvá Jakuba Surovca.

Starostka obce Ing. Mária Švikruhová privítala v rodisku v Katarínskej Hute najbližších členov z rodiny Kreutzových – synov, vnukov, netere, synovca, žiakov, učiteľov, zástupcov obce Cinobaňa, mesta Brezna, rodákov a priateľov. Po spoločnom slávnostnom odhalení pamätnej tabule pokračoval program v areáli Základnej školy v Cinobani výstavkou o živote a diele spisovateľa. Krásny kultúrny program pripravili žiaci a učitelia. Dojemné bolo spomínanie synov na svojho otca, učiteľov a žiakov, ktorí ho vyzdvihli ako dobrého spolupracovníka a kvalitného „rechtora“.
 
V závere podujatia spoločne zasadili lipku. Rozhovory, spomínanie pokračovali aj na spoločnom slávnostnom obede v základnej škole.

         

Čas ukáže, v akej úcte aj naďalej budeme hovoriť o našom rodákovi, spisovateľovi, pedagógovi a regionálnom historikovi Františkovi Kreutzovi. Sme hrdí, že ho máme.

A možno tu je podnet na ďalších významných rodákov a dejateľov, aby neboli zabudnutí, a aby ich hodnoty a tvorba prežila všetky doby. Hľadajme všetci hrdosť pre svoje dediny a mestá, naše malé Slovensko má takýchto osobností veľa.
Literárna tvorba Františka Kreutza

Do literatúry vstúpil koncom 60. rokov ako zberateľ ľudových povestí z rodného kraja a regiónu Horehronie. Prvé príspevky, ktoré neskôr vychádzali knižne, publikoval v časopise Ohník (zo 60. – 70. rokov) a zborníkoch autorov Stredoslovenského kraja: V znamení života (1978) a Pribúdanie kruhov (1980). Povesťové a poviedkové látky zhrnul do zbierok Kliadba na Muráni (1972) a Heľpianska bosorka (1985). Svoje vedomosti z miestopisného bádania – archívnych výskumov a autorských štúdií koncipoval do tzv. próz dokumentárneho typu : Čriepky breznianskeho rínku (1993) a Zbojstvá Jakuba Surovca (2004). Poukázal v nich na večnú dilemu medziľudských vzťahov, na ich príznačnosť i relatívnosť aj s odstupom času, s filozofiou vtedajšieho súdnictva.
Stavanie mája 2014
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - VII.ročník
Stretnutie heligónkarov v Cinobani, VI. ročník
Deň učiteľov
Deň narcisov 2014
Projekt: Recepty starých mám II.
Zbor pre občianske záležitosti v Cinobani
Prezentačný deň MR Hornohrad
Október - mesiac úcty k starším
Spomienkové oslavy
Súťaž vo varení guľášu
Vynášanie Moreny
68. výročie oslobodenia našej obce
Vianočné trhy a domáca zabíjačka 2012
Cinobaňa bodovala!
Úcta k starším
Spomienkové oslavy SNP
Prijatie u starostu obce
Program _Koma, tak ako je ...
Koma, tak ako je ...
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - V.ročník 2012
Vynášanie Moreny
Deň učiteľov
Vianočné trhy a dedinská zabíjačka
Posedenie seniorov
Posedenie starších spoluobčanov v kultúrnom dome.
Spieva celá dolina - 10. ročník
Heligónka, harmonika, gitara, husličky, ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované hudobné nástroje vedia občania Cinobane zahrať.
Stretnutie heligónkarov v Cinobani - IV.ročník
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE FRANTIŠKOVI KREUTZOVI
Projekt Farebný svet žien
Oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci