Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.Uznesením č.1/2011 zo dňa 26. januára 2011 zriaďuje Obecnéhé zastupiteľstvo obce Cinobaňa  tieto stále komisie:
 

Komisia finančná a správy majetku:
Predseda: Michal Garaj

Členovia: Drahoslava Kožiaková, Ing. Michal Urbančok, Mária Balkovská, Erika Spodniaková

Komisia stavebná a životného prostredia:
Predseda: Dušan Kiapeš

Členovia: Ján Kiapeš st., Peter Spišiak, Ján Kokavec st., Dušan Belko ml., Ing. Lívia Bračoková

Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku:
Predseda: Ivan Zoka

Členovia: Július Jarábek, Július Palík ml., Ivan Nociar, Radomír Berky, Pavol Korim, Ľubica Adámeková, Silvia Očovanová

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce:  
Predseda: Ján Antal

Členovia: Dušan Belko ml., Zuzana Hadbavná, Pavol Korim, Ivan Nociar

Komisia redakčnej rady Cinobanského občasníka:
Predseda: Pavol Korim

Členovia: Silvia Očovanová, Mgr. Vladimíra Albertová, Jozef Varga, Július Jarábek, Simona Albertová

Komisia pre občianske záležitosti :

Predseda: Zuzana Hadbavná

Členovia: Silvia Očovanová, Karol Albert,Jozef Varga, Erika Spodniaková