Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky 2012 | Január 2012

Január 2012
Marec 2012
Apríl 2012
Máj 2012
Jún 2012
Júl 2012
September 2012
Október 2012
November 2012
December 2012
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia
Celková hodnota s DPH
Dodávateľ Dátum vyhotovenia
Objednávku vyhotovil/podpísal:
1/2012 Vrecia na separovaný odpad    162,00 € Dušan Matuška, Okružná 4450/11, Lučenec 2.1.2012 Bračoková, Melicher
2/2012 Technická posypová soľ 400 kg   SVOMA s.r.o, Podjavorinskej 21, Lučenec 2.1.2012 Melicher
3/2012 Fyzikálno-chemické a chemické rozbory odpadovej vody v ČOV v r. 2012/v periodicite každé dva mesiace   MIKROLAB s.r.o., Kirajevská 1618, Rimavská Sobota 3.1.2012 Bračoková, Melicher
4/2012 Tabuľa na súpisné číslo garáže (č.349) v počte 1 ks 4,94 € GEMER KOVO s.r.o., 049 64 Sirk 317 20.1.2012 Bračoková
5/2012 20 ks 110 l kontajner 545,00 € FEREX s.r.o., Vodná 23, Nitra 23.1.2012 Bračoková, Melicher