Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky 2012 | November 2012

Január 2012
Marec 2012
Apríl 2012
Máj 2012
Jún 2012
Júl 2012
September 2012
Október 2012
November 2012
December 2012
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia
Celková hodnota s DPH
Dodávateľ Dátum vyhotovenia
Objednávku vyhotovil/podpísal:
34/2012 Objednávka na vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december - každý týždeň, prenájom zberných nádob na separovaný odpad v počte 14 ks v cene 0,50/mesiac   Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 05.11..2012 Bc. Bračoková Lívia
35/2012 Objednávka na opravu a zatepľovanie plochej strechy na ZŠ s MŠ Cinobaňa, 75 m2   Melich Juraj, Hradište 1, 985 25 Hradište 05.11.2012 Melicher Jozef
36/2012 Objednávka na výrobu a montáž plastových okien a dverí na Dom smútku v Cinobani v zmysle ponuky č. 2012-09-270   PRP Plasty s.r.o., A.Jiráska 5505/4B, Lučenec, IČO: 36623857 19.11.2012 Bc. Bračoková Lívia
37/2012 Objednávka na znalecký posudok na ocenenie pozemkov v Turičkách, parcely: p.č.160/16, p.č.160/17, p.č.160/18, p.č.160/19, p.č.160/20   Ing. Anna Cifraničová, Fučíkova 649/26, 987 01 Poltár 19.11.2012 Bc. Bračoková Lívia