Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky 2012 | Október 2012

Január 2012
Marec 2012
Apríl 2012
Máj 2012
Jún 2012
Júl 2012
September 2012
Október 2012
November 2012
December 2012

 

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia
Celková hodnota s DPH
Dodávateľ Dátum vyhotovenia
Objednávku vyhotovil/podpísal:
27/2012

Objednávka na výrub drevín na parcele CKN 2713/1 - smrek ob. 4 ks, orech vlašský 2 ks, čerešňa 1ks,

parcela č. EKN 1603 - borovica 2 ks, smrek ob. 3 ks,

  Službyt Klinčok, Ján Klinčok, 985 22 Cinobaňa, Turičky 74 08.10.2012 Bc. Bračoková Lívia
28/2012 Objednávka na výmenu plastového potrubia na kalolis v ČOV Cinobaňa 450,00 € GM Stav s.r.o., Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec 11.10.2012 Bc. Bračoková Lívia
29/2012 Objednávka na pozinkované pletivo s výškou 150 cm, 1 bal 25 m, stĺpiky 3 ks, viazací drôt 1ks, šponovací drôt 1 ks   Ján Spodniak, 985 22 Cinobaňa 11 11.10.2012 Bc. Bračoková Lívia
30/2012 Objednávka materiálu na posyp miestnych komunikácií, frakcia 4-8 v stredisku Stožok, v monožstve 20 ton   PK Doprastav a.s., Garbiarska 20, 984 01 Lučenec 19.10.2012 Melicher Jozef
31/2012 Objednávka projektovej dokumentácie pre stavbu: rekonštrukcia vodomernej zostavy kotolne   Ing. Peter Molnár, Vodohospodárske stavby, 986 01 Fiľakovo 17.10.2012 Bc. Bračoková Lívia
32/2012

Objednávka na výrub drevín na parc. č. 14/19 v k.ú. Cinobaňa , na miestnom cintoríne na Žihľave

35 ks smrek obyč., 1 ks smrekovec opad., 10ks breza obyč.

  AGRO Turičky, Ján Klinčok, 985 22 Cinobaňa, Turičky 74 31.10.2012 Bc. Bračoková Lívia
33/2012 Objednávka na posúdenie statiky komína 8 poschodovej budovy. Komín je z oceľovej konštrukcie a zo šamotových tehál. 70,00 € Ing. Peter Paška PhD., statik stavieb, 984 01 Lučenec 17.10.2012 Bc. Bračoková Lívia